Privacy verklaring ITDS Groep BV

ITDS Groep BV (hierna ITDS) is een adviesbureau voor financiële dienstverleners.

ITDS neemt privacy zeer serieus en daarmee de omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens. Hierbij leeft ITDS de toepasselijke wet- en regelgeving na. In deze privacy verklaring staat vermeld hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website en in het kader van ons recruitmentproces.

Verzameling en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Via de website verzamelen wij de volgende gegevens:

Nieuwsbrief

 • Wanneer u zich via de website inschrijft voor de nieuwsbrief verzamelen wij het volgende gegeven: emailadres
 • Dit gegeven gebruiken wij voor de volgende doeleinden: versturen nieuws over ITDS, onze events en dienstverlening

Solliciteren

 • Wanneer u een sollicitatie verstuurt via de website verzamelen wij de volgende gegevens: achternaam, voornaam, telefoonnummer, emailadres
 • persoonlijke gegevens in het CV document
 • Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat voor een vacature, contact opnemen met een kandidaat, aanmaken van een digitaal dossier van de kandidaat

Recruitment proces

Voor het recruitment proces verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, email adres, telefoonnummer
 • CV inclusief opleiding en vaardigheden, werkhistorie
 • Resultaten van de pre-employment assessment, notities van ITDS medewerkers

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat voor een vacature
 • Contact opnemen met een kandidaat
 • Aanmaken van een digitaal dossier van de kandidaat
  uitvoeren van pre-employment screenings

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en via de browser op de harde schijf van de computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Meer informatie over cookies staat in het cookie beleid van ITDS op onze website.

Delen persoonsgegevens

ITDS deelt persoonsgegevens binnen ITDS alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Deze medewerkers behandelen deze gegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden alleen in Nederland opgeslagen.

ITDS schakelt derde partijen in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van ITDS. ITDS sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af.

Bewaren persoonsgegevens

ITDS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden of conform de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiligen persoonsgegevens

ITDS treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Rechten betrokkenen

Voor het indienen van het verzoek voor inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens, het indienen van bezwaar tegen gebruik van uw persoonsgegevens of het intrekken van toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via privacy@itds.nl.

U kunt een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door ITDS indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Voor vragen inzake deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met ITDS via

John M. Keynesplein 15

1066 EP AMSTERDAM

+31 20 226 01 10

privacy@itds.nl

ITDS kan wijzigingen aanbrengen in de privacy verklaring. Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

web-monitoring-ok